Preterana upotreba kortikosteroida

Evropski Akcioni Plan za moždani udar 2018-2030 će biti od velike važnosti za prevenciju moždanog udara u Evropi, i za implementaciju adekvatnih tretmana i usluga za pacijente sa moždanim udarom. Plan je organizovala Evropska Organizacija za moždani udar (ESO) u saradnji sa Evropskom Alijansom za moždani udar (SAFE). Prethodne Konferencije za zajedničku strategiju za moždani udar su održane 1994. i 2006. i organizovale su ih Evropski Savet za moždani udar i Međunarodna Zajednica za moždani udar. Treća Konferencija za zajednočku strategiju se održava danas u Minhenu, i veoma je važna jer treba da uključi dve nove oblasti, a to su primarna prevencija, i život posle moždanog udara.

Preterana upotreba kortikosteroida

preterana upotreba kortikosteroida

Media:

preterana upotreba kortikosteroidapreterana upotreba kortikosteroidapreterana upotreba kortikosteroidapreterana upotreba kortikosteroidapreterana upotreba kortikosteroida

http://buy-steroids.org